Profilering

Når projektet, produktet eller personen skal differentiere og markere sig, skal profilen være skarp og relevant for interessenterne.

Samarbejde

Et godt samarbejde handler om at etablere professionelle relationer og om at have tillid til og respekt for hinandens kompetencer og roller.

Ledelse

For at du som leder kan få andre til at følge dig, skal du kommunikere personligt og med gennemslagskraft.

PROFILERING

Træd i karakter og differentiér dig

Når projektet, produktet eller personen skal differentiere og markere sig, skal profilen være skarp og relevant for interessenterne. Det stiller krav til, at kommunikationen i ord og billeder er unik, identitetsbærende og klar uanset hvilket medie, man profilerer sig gennem.

Når jeg hjælper mine kunder med deres profilering, sker det med afsæt i de forretningsmæssige mål og med afsæt i personens eller virksomhedens værdier og identitet. Leverancen kan være en hjemmeside, en profiltekst, en artikel, et foredrag eller et oplæg til internt seminar. Produktpaletten dækker i det hele taget bredt, men fællesnævneren for alle mine profileringsleverancer er, at mål- og værdiafklaringen er en afgørende del af processen.

For klar, professionel og personlig profilering er nødvendig for at opnå resultater og anerkendelse, og for at man som virksomhed, leder og organisation kan fastholde og tiltrække de rigtige kunder og medarbejdere.

Skriv til mig, hvis du har brug for rådgivning, et foredrag eller hjælp til din virksomheds profilering. Eller ring på +45 2879 6468, så vi kan drøfte mulighederne.

SAMARBEJDE

Skab tillid og respekt for hinandens kompetencer

På en resultatskabende arbejdsplads trives medarbejdere og ledere med hinanden. Et godt samarbejde handler ikke om nære følelsesmæssige relationer, men om at have tillid til og respekt for hinandens kompetencer og roller i organisationen. Her er det at lytte til hinanden en vigtig del af kommunikationen.

Ansvarsfordeling sikrer, at alle er beslutningsdygtige og handlekraftige inden for deres felt, mens dialogen sikrer den organisatoriske læring og udvikling. Derfor har både ledere og medarbejdere brug for at definere deres konkrete rolle og formidle den internt i organisationen. Det er dialogen og videndelingen, jeg hjælper med at facilitere, ligesom jeg i teams arbejder  med  kommunikation og relationer – en indsats, der lønner sig i form af øget trivsel, fokus, fællesskab og handlekraft.

Skriv til mig, hvis du har brug for rådgivning, et foredrag eller hjælp til din virksomheds interne kommunikation og samarbejde. Eller ring på +45 2879 6468, så vi kan drøfte mulighederne.

LEDELSE

Få andre til at følge dig som leder

For at du som leder kan få andre til at følge dig, skal du kommunikere personligt og med gennemslagskraft. Det vil sige, at du i din kommunikation er målbevidst og lydhør, personlig og professionel, strategisk og intuitiv.

Jeg kan ikke hjælpe dig med at lytte, men jeg kan sparre med dig om problematikker forbundet med din strategi og dine mål samt din rolle som leder og motivator. Ligesom jeg kan hjælpe dig med at nedfælde dit ledelsesgrundlag og andre skriftlige produktioner, der har til formål at understøtte din rolle som leder, dine mål og din personlige ledelsesstil.

Hvordan vi konkret griber opgaven an, afhænger helt af din situation og dit behov. Nogle ledere vælger at tage afsæt i deres personlige værdier, andre kommunikerer med afsæt i mærkesager eller konkrete projekter og mål. Det vigtigste i din personlige ledelseskommunikation er dog, at den afspejler dit engagement. Du skal ville noget med din indsats og kommunikation. Du skal ønske at engagere andre i en forandring.

Skriv til mig, hvis du har brug for rådgivning, et foredrag eller hjælp til personlig ledelseskommunikation. Eller ring på +45 2879 6468, så vi kan drøfte mulighederne.

OM MIG

Mit fokus er, at stærke resultater opnås med stærke relationer

Kristine Seest

Jeg er uddannet cand.comm fra RUC og har drevet egen virksomhed siden 2011. Målet med min rådgivning er at flytte mennesker og skabe positiv forandring, og mit fokus er personlig profilering, samarbejde og strategisk ledelseskommunikation.

Tidligere har jeg været ansat som kommunikationschef i Retail Institute Scandinavia, som forretningsleder i BRO Kommunikation A/S og som kommunikationsmedarbejder i Dansk Handel & Service og i Fødevareministeriets Departement. Jeg har stået i spidsen for kommunikationsløsninger i meget forskellige typer af virksomheder – fra offentlige organisationer og medlemsorganisationer over større private virksomheder til selvstændige erhvervsfolk.

Min rolle har udviklet sig med mine opgaver og er skiftet mellem strateg, foredragsholder, rådgiver, facilitator, konceptudvikler, skribent, content manager, redaktør og idémager – en alsidighed, jeg trives med, og som jeg bruger, når jeg udvikler løsninger og rådgiver i nye projekter.

Mit ståsted

Mit fokus er, at stærke resultater opnås med stærke relationer. Og for at vi kan bidrage maksimalt i relationer, skal vi være bevidste om os selv og gode til at definere vores rolle, kompetencer og visioner.

Tillid og involvering i ledelse og organisation er for mig at se det bedste afsæt for, at mennesker kan inspirere, trives og berige hinanden – både internt i organisationen og i forhold til eksterne interessenter.

Min tilgang til projekter og processer er, at vi som mennesker engagerer og interesserer os for de ledere og virksomheder, vi synes om og tror på, og som klart formulerer mening og mål.

Jeg er en ambitiøs, handlekraftig og alsidig kommunikator. For mig er en åben, ærlig og ambitiøs kommunikationskultur uløseligt forbundet med at sikre optimalt udbytte af en virksomheds potentiale, og jeg er drevet af at se forretningsresultater vokse i takt med – og takket være – mennesker.